top of page
5N0A4902.JPG

A piece of Jerusalem

.הלקוחה פנתה אלינו בבקשה להגשים לה חלום ולהביא את הכותל אלינו

.אזור מאליבו החיצוני והצפוני של אהובת הספן הפך לאטמוספרת כותל, ממש כמו בירושלים

 האזור הולבש בקונסטרוקציית בניות של קירות מיוחדים ולא סימטריים שהולבשו עליהם אבנים על מנת
.לתת את התחושה של הבנייה בכותל

שילוב נוסף של קשתות אתניות עם אבני כותל שהשתלבו במקומות דומיננטיים בחלל
.על מנת שתורגש תחושת הכותל

.החלל התמלא בעציצים וירק, עצי זית ואווירה של ירושלים

.שימוש בחומרים וצבעים שנותנים תחושה ואווירה מרגשת כמו שאנחנו מקבלים בביקור בכותל

 

  Welcome To Jerusalem

bottom of page